Information in English
Informationen auf Deutsch

Schadevrij bouwen zonder bouwkuip met de MBS-afzinkkelder®

Een (geïsoleerde) afzinkkelder van MBS Kelderbouw kan in veel gevallen het gebruik van damwanden reduceren of zelfs geheel overbodig maken. Hierdoor is bouwen op de erfgrens mogelijk. Dit maakt de afzinkkelder bij uitstek geschikt op binnenstedelijke krappe bouwlocaties waar rondom belendingen staan of leidingen in de grond liggen.Op veel plaatsen in Nederland wordt namelijk een bouwkuip van bijvoorbeeld stalen damwanden, boorpalen of soilmix wanden noodzakelijk geacht om een droge bouwput te creëren waarin de kelder gebouwd kan worden. Ook wordt bodeminjectie toegepast of zelfs met bevriezing van de bodem gewerkt. Dit zijn dure bouwmethoden waarbij geen enkele garantie op schadevrij bouwen wordt afgegeven door de leveranciers. Het nadeel van tijdelijke bouwkuipen is het ruimteverlies dat optreedt omdat de bouwkuip ruim rondom de kelder moet worden gepositioneerd.

Patent MBS-afzinkkelderⓇ

Bouwmethode afzinkkelder

Uitgraven en afzinken

De afzinkkelder wordt door MBS Kelderbouw op het maaiveld opgesteld of in het werk gestort op een snijmes en vervolgens van binnenuit ontgraven en trillingvrij afgezonken. Door de montage van een tijdelijk stempelraam verkrijgt de gestempelde caissonconstructie de benodigde stabiliteit in de kwetsbare omgeving. Door het gebruik van grondankers en een hydraulisch vijzelsysteem kan de wanddikte van het afzinkbare caisson aanzienlijk worden gereduceerd.

Doorgaans worden afzinkbare caissons overmatig gedimensioneerd om voldoende gewicht te krijgen voor het afzinken. MBS Kelderbouw heeft patent verkregen op het trekken van een caisson aan grondankers. De ankerstangen van de grondankers worden verticaal door een gain in het hart van de massieve kelderwanden gevoerd waardoor de hydraulische vijzels tijdens het trekken aan de grondankers een loodrechte lineaire kracht op de kelderwanden uitoefenen. De wrijvingsweerstand aan de buitenzijde van de geïsoleerde afzinkkelder kan worden gereduceerd met glijfolie of bentoniet. Geluidsoverlast, trillingen, zettingen en onnodige perforatie van de bodem en barrièrewerking in grondwaterstromen worden bij het afzinken als bouwmethode voorkomen.

Kelder- en dekvloer storten en waterdicht afwerken

Wanneer de afzinkkelder op diepte is afgezonken, worden de paalkoppen en grondankers in de vloerwapening verwerkt en stort MBS Kelderbouw de keldervloer waterdicht tussen de kelderwanden. Om bemaling tijdens het afzinken te voorkomen, kan de afzinkkelder ook onder water worden afgezonken. Dan wordt er na het afzinken onder water een betonvloer gestort. Voordat het kelderdek wordt aangebracht, wordt het grote stempelraam verwijderd. Eventueel wordt de gronddruk van buitenaf tijdelijk afgestempeld naar de keldervloer met schuine schoren die gemakkelijk verwijderd kunnen worden nadat het kelderdek is gelegd en afgestort.

Omgevingsschade voorkomen

Met de afzinkkelder bouwt u gegarandeerd met het minste risico op schade. Een traditionele bouwkuip kost altijd meer bouwtijd en heeft aanzienlijk meer risico omdat vooraf niet bekend is wat er in de bodem aanwezig is. Met de afzinktechniek kunnen oude funderingen, olietanks, bodemvervuiling of puinresten beheerst en controleerbaar onder de kelderwanden vandaan worden gehaald en afgevoerd. Omdat MBS Kelderbouw het liefst de totaalverantwoordelijkheid heeft en de gehele bouwput inclusief paalfundatie, graafwerk, afzinken, bronbemaling etc. aanneemt, kan de opdrachtgever gevrijwaard worden van claims en aansprakelijkheid voor omgevingsschade.

Tekening 1 - afzinkkelder bovengronds (verkleind)Tekening 2 - afzinkkelder half in de grondTekening 3 - afzinkkelder in de grond

Afmetingen

Een afzinkkelder is in bijna alle afmetingen mogelijk. De MBS afzinkkelders variëren van een aanbouw tegen een woonhuis tot grote parkeergarages. Kijk bij onze gerealiseerde projecten om een beeld te krijgen van de variatie in afmetingen en de mogelijkheden. Omdat MBS Kelderbouw zelf constructeurs en ervaren projectleiders in huis heeft, kan in het voortraject een passend advies worden gemaakt.

Afwerking

Een afzinkkelder kan in een bekisting in het werk worden gestort. Een nadeel van afzinkkelderbouw met in het werk gestorte kelderwanden is de langere bouwtijd op de bouwplaats, de wekenlange uithardingsperiode en de mindere kwaliteit van de uitstraling van het beton. Bij een gestorte kelder blijven centerpengaten en aftekening van de bekisting zichtbaar en kan er in de praktijk een grindnest ontstaan. Massieve prefab kelderwanden zijn vlak en glad en worden op onze productielocatie (MultiBeton) in Vianen gestort op stalen tafels onder KOMO certificaat. Dit zorgt voor een mooie gladde, homogene en maatvaste afwerking van de kelderwanden. In de wanden kunnen naar wens allerlei voorzieningen voor leidingen worden gestort. De afzinkkelderwanden kunnen door de opdrachtgever worden gekeurd voordat ze in het werk worden gesteld.

Lees hier meer over de bouwvergunning die noodzakelijk is voor het bouwen van een kelder.

Vraag meer informatie aan of bel 035-5881888